โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

>>>ประกาศรับสมัคร<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th