โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ                            1  ตำแหน่ง
2.เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ             1  ตำแหน่ง
3.ช่างไฟ                                                                   1  ตำแหน่ง
4.ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่                                   1  ตำแหน่ง
5.พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)                          1  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th