ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คนสวน

        ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสม้ครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คนสวน ขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.2562 - 10 ม.ค.2563 ในวัน เวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th