ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้่ที่ในสถานศึกษา

๑.  ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ       จำนวน   ๑  อัตรา

รายละเอียดดังแนบ คลิก

รับสมัคร                                                   วันที่      ๖ - ๑๐   มกราคม ๒๕๖๓  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่           ๒๑    มกราคม ๒๕๖๓

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่           ๒๒    มกราคม ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่           ๒๓    มกราคม ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th