ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนศึกษานารีวิทยา           

1. ประเภทข้าวราดแกง                                                       

2. ประเภทอาหารจานเดียว                                                  

3. ประเภทอาหารจำพวกเส้น                                               

4. ประเภทขนมหวาน/ผลไม้                                                 

5. ประเภทอาหารว่างรูปแบบต่าง ๆ                                      

ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับการพิจารณา 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

รายละเอียดดังแนบ คลิก      

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th