ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

                       ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา, รายวิชาภาษาจีน 1 อัตรา และรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 มีนาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เอกสารแนบ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th