ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในโรงอาหารโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีช่องทางการสมัคร 2 ช่องทางดังนี้

1. รับใบสมัคร ณ ห้องประชาสัมพันธ์ และนำส่งเอกสารและหลักฐาน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (เวลา 08.30-16.30 น.)

2. สมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/2QKqlDm ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สมัครออนไลน์ สามารถนำส่งหลักฐาน (สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบรับรองแพทย์ 5 โรค) มายื่นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

** หมายเหตุ :
4 พฤษภาคม 2563 >> รับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
6 พฤษภาคม 2563 >> เข้ารับการทดสอบประกอบอาหาร

 

 

 

>>รายละเอียดตามเอกสารแนบ<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th