โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
ขแยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)
ตามลิ้งค์ประกาศทางด้านล่างนี้

หนังสือประกาศยกเลิกการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทและรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th