โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารกิจการทั่วไปและกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา  โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 เมษายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

>>>ประกาศรับสมัคร<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th