โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th