โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการทั่วไปและกิจการนักเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th