ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน

๑.  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง       จำนวน   ๒  อัตรา

รายละเอียดดังแนบ คลิก

รับสมัคร                                                   วันที่      ๑๘ - ๒๘     พฤษภาคม ๒๕๖๓  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่                  ๒    มิถุนายน  ๒๕๖๓

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่                 ๑๐    มิถุนายน  ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่                 ๑๕   มิถุนายน  ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th