ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งาน Gate Program

            ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Gate Program  จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 - 16 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์ ชั้น 2 อาคารสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th