ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (พนักงานทำความสะอาด)

            1. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด   ๑  อัตรา

 

รายละเอียดดังแนบ ลิก

รับสมัคร                                                   วันที่    ๑๒  -  ๒๔     มิถุนายน ๒๕๖๓  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่               ๒๖    มิถุนายน  ๒๕๖๓

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่               ๒๙    มิถุนายน  ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่               ๓๐    มิถุนายน  ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th