ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา รายละเอียดดังแนบ ดาวน์โหลด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th