ประกาศโรงเรียนวัดสระเกศ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 19-26 มิถุนายน 2563  ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th