ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่ายปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th