ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังแนบ

drive.google.com/file/d/1mmJWNsO5E84XY-lme2xL454NGmbmHfeo/view?usp=sharing

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th