โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 สิงหาคม  2563  

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 658/2 ซอยบรมราชชนนี 15 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826 ต่อ 1133 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ website : www.nairong.ac.th

ประกาศรับสมัคร

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th