โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำห้องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 อัตรา  >>>ประกาศรับสมัคร<<<

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 16 กันยายน 2563 

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดใบสมัครตามแนบท้ายประกาศ และสแกนใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ บันทึกในรูปแบบไฟล์ PDF. ส่งมาที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 658/2 ซอยบรมราชชนนี 15 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826 ต่อ 1133 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ website : www.nairong.ac.th

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th