ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

            1. ตำแหน่งพนักรักษาความปลอดภัย   ๑  อัตรา

รายละเอียดดังแนบ ลิก

รับสมัคร                                                   วันที่         ๘  -  ๑๙     ตุลาคม ๒๕๖๓  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่                 ๒๐     ตุลาคม ๒๕๖๓  

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่                  ๒๑    ตุลาคม ๒๕๖๓  


ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

      

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th