ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (พนักงานทำความสะอาด)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวและทำสัญญาในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 08.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th