โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 พฤศจิกายน  2563

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  658/2  ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826 ต่อ 1133, 2116  ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเว็บไซด์ www.nairong.ac.th

รายละเอียดดังเอกสารแนบ >>ประกาศรับสมัคร<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th