ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th