ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่องรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนางานอาคารสถานที่ ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

2. รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th