โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา

คลิกลิงค์เพื่อดูประกาศ media/files/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99.pdf

คลิกลิงค์เพื่อบันทึกใบสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9sEvrPsd8mPR8QH20gVqOysQUSQ1RTRnnJojbL9N8gl-Ujw/viewform

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th