ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา


1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ    ๑  ตำแหน่ง

                                                                                             2. ตำแหน่งพนักงานเติมเงิน  ๑  ตำแหน่ง

 

รายละเอียดดังแนบ  (คลิก)

รับสมัคร                                                   วันที่           ๒๙ เมษายน - ๒๑   พฤษภาคม ๒๕๖๔  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่           ๒๔   พฤษภาคม ๒๕๖๔

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่           ๒๕    พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่           ๒๘    พฤษภาคม ๒๕๖๔


ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th