ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้าง สอนโครงการห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

ครูสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

ครูสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ Download

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th