ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียน

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 

                                                                                         2. ตำแหน่งพนักงานเติมเงิน

                                                                                                                      3. ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายน้ำดื่ม

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับการพิจารณา 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดดังแนบ คลิก      

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th