ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน

          ด้วยโรงเรียนวัดพุทธบูชามีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของโรงเรียนวัดพุทธบูชา จำนวน 1 คัน ประเภทรถตู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดดังแนบ โดยผู้ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดรถยนต์ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00น. โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาดได้ที่ https://qrgo.page.link/kKdaL ระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2564 หรือติดต่อที่กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา โทร 02-4263441 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th