ประกาศโรงเรียนสวนอนันต์

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง

ตำแหน่งนักการภารโรง  จำนวน  2 อัตรา                                                        (ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่)

             1.1 เพศหญิงหรือเพศชาย อายุระหว่าง 23-45 ปี

             1.2 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

             1.3 มีประสบการณ์ซ่อมประปา  ไฟฟ้า และงานช่างอื่นๆ

             1.4 สัญชาติไทย

             1.5 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในการบริการ

             1.6 สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

             1.7 อัตราเงินเดือน  9,000  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสวนอนันต์ โทร 0-2411-0721, 08-0802-8178  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th