ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์

๑.  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง       จำนวน   ๒  อัตรา

รายละเอียดดังแนบ คลิก

รับสมัคร                                                   วันที่      ๑๙ - ๓๐     พฤศจิกายน ๒๕๖๔  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่                ๑      ธันวาคม      ๒๕๖๔

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่                ๒      ธันวาคม      ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่               ๓       ธันวาคม     ๒๕๖๔

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th