ด้วยโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนวิชาพลศึกษา เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังรายละเอียดเอกสารด้านล่าง 

เอกสารเพิ่มเติม : media/files/20211123160115_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%97%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th