ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถ

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  เวลา 07.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th