ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

 

รายละเอียด คลิก

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างชั่วคราว    

 

มารายงานตัวและเริ่มงาน : ในวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th