ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

 

                                                                                          ๑. ตำแหน่งพนักงานขับรถ    ๑  ตำแหน่ง

                                                                                          ๒. ตำแหน่งพนักงานจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียน  ๑  ตำแหน่ง

 

รายละเอียดดังแนบ  (คลิก)

รับสมัคร                                                   วันที่           ๑๗    ธันวาคม ๒๕๖๔  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่              ๖    มกราคม ๒๕๖๕

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่           ๑๑    มกราคม ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่           ๑๓    มกราคม ๒๕๖๕


ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]