โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร วันที่ 3-17 พฤษภาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนสายปัญญาฯ 
หรือ โทร. 02-221-0196 ต่อ 101   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังแนบ  

https://drive.google.com/file/d/1u45DA2AlVLsjulWQpDCd4qx6vrcpizzQ/view

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th