ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

 

                                                                                          ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ              ๑  อัตรา

                                                                                          ๒. ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด  ๑  อัตรา

                                                                                          ๓. ตำแหน่งพนักงานขับรถ              ๑  อัตรา

รายละเอียดดังแนบ  (คลิก)

รับสมัคร                                                   วันที่    ๘ - ๒๐    มิถุนายน ๒๕๖๕  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่          ๒๒    มิถุนายน  ๒๕๖๕

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่           ๒๔    มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่           ๒๗   มิถุนายน ๒๕๖๕


ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th