โรงเรียนปัญญาวรคุณมีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหารให้กับนักเรียน ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปัญญาวรคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]