ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง

๑.  ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาไทย                            จำนวน   ๒  อัตรา

๒.  ตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาการเงินและการบัญชี​       จำนวน   ๑  อัตรา

รายละเอียดดังแนบ คลิก

รับสมัคร                                                   วันที่  ๑๔ - ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่          ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

พิจารณาคัดเลือก  (ภาค ก และ ข)           วันที่          ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่          ๓๐   พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th