โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล (การเงิน) โรงเรียนสายปัญญาฯ 
หรือ โทร. 02-221-0196 ต่อ 101   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังแนบ  

https://drive.google.com/file/d/1r0MFuzWpSl97C54iwwKgBnqW3-n4AbgU/view?usp=sharing

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]