ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดประกาศได้ที่  Click

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th