ประกาศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

                                                                1. ประเภทอาหารจานเดียว                                  จำนวน  4  ร้าน

                                                                2. ประเภทอาหารจำพวกเส้น                               จำนวน  4  ร้าน

                                                                3. ประเภทข้าวราดแกง                                       จำนวน  4  ร้าน

                                                                4. ประเภทอาหารทานเล่น                                  จำนวน  6  ร้าน

รายละเอียดดังแนบ คลิก

- ติดต่อขอรับใบสมัคร                                      วันที่ 15 - 24  มีนาคม พ.ศ.2566

- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการพิจารณา           วันที่  15 - 27 มีนาคม พ.ศ.2566

- ประกาศผลเข้ารับการประเมิน                         วันที่         29 มีนาคม พ.ศ.2566

                                                                     

ติดต่อสอบถาม    โทร 02-450350 ต่อ  107  (ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th