ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย                จำนวน   ๑  อัตรา

รายละเอียดดังแนบ คลิก

รับสมัคร                                                   วันที่  ๑๓ - ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๖  (ในวัน-เวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์                            วันที่          ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๖

พิจารณาคัดเลือก                                    วันที่          ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก           วันที่          ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถาม    โทร ๐๒-๔๕๐-๓๕๐๑   ต่อ  ๑๑๔   (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th