ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th