ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล) 

 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา 

ดูข้อมูลได้ที่

https://www.makut.ac.th/album/document/0ff93e1cf7af4b8421292e76620dc455.pdf

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]