ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว

๑.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน   

 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับการพิจารณา 

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดดังแนบ คลิก      

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]