ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ํา ระบบน้ํา และห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1XBVojQJjWZLiHzj_CvAEvyCMBbdAlexF/view?usp=sharing

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]