ประกาศโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

เรื่อง ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (เจ้าหน้าที่สำนักงาน)

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กันยายน 2566  เวลา 07.30 น.

ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]