ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่องการเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนปัญญาวรคุณ

ดูรายละเอียดได้ที่ >> https://pws.ac.th/canteen66/

  • ขอรับแบบฟอร์มได้ที่กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนปัญญาวรคุณ ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]